Raspberry Pi – GPIO & Python (9/9) – Passive infrared sensor