Mera minne…

Om du beställer en Raspberry PI idag får du 512 MB RAM istället för de 256 MB RAM som du fick om du redan fått din Raspberry PI.

Dels ser du ju hur mycket minne du har när du startar datorn, men redan innan kan du avläsa på chipet om du har en PI med 256 eller 512 MB RAM

256 MB RAM

På bilden ovan ser du att det stora chipet i mitten har två rader text, den övre raden börjar med Samsung och den som är intressant är raden under med siffror och bokstäver. Om det står som på bilden ovan står 2G har du ursprungsversionen med 256 MB RAM. Om du istället hittar 4G som på bilden nedan så har du den nya med 512 MB RAM

512 MB RAM

Lämna ett svar