USB över IP med Raspberry Pi

VirtualHere har en lösning där du använder t ex en Raspberry Pi som server för USB över IP.

USB över IP är värdefullt bl a när man kör maskiner Virtuellt i t ex Hyper-V och inte kan ansluta USB enheter till sin server. Eller när du vill ha en USB enhet på en helt annan plats än din dator.

Själv använder jag en annan lösning som inte fungerar så bra då den tappar kontakten, men skall titta närmare på denna när jag får lite tid över…

Lämna ett svar