Etikettarkiv: WeatherDisplay

Rasberry Pi och Virtual Here, en USB port på distans…

Jag har en väderstation som man kan ansluta till en dator via USB. Sedan har jag en programvara som heter WeatherDisplay vilken jag använder för att samla in data och publicera på några webbsidor.

WeatherDisplay kör jag på en Windowsdator som är virtuell, och saknar USB portar. Dessutom står den i källaren på vårt hus. Och väderstationens USB anslutning sitter i displayen som tillhör stationen så den vill jag ju ha där man ser den.

Då hittade jag VirtuelHere som gör att jag kan ansluta min virtuella dator till en USB port på en annan dator. Och en annan dator kan t ex vara en Raspberry Pi

Installationen är enkel

  1. ssh to your raspberry pi
  2. wget https://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbserver/vhusbdarm
  3. sudo chmod +x ./vhusbdarm
  4. sudo mv vhusbdarm /usr/sbin
  5. wget http://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbserver/scripts/vhusbdpin
  6. sudo chmod +x ./vhusbdpin
  7. sudo mv vhusbdpin /etc/init.d
  8. sudo update-rc.d vhusbdpin defaults
  9. sudo reboot

Klientprogrammet för olika OS hittar man här